Nabízené služby

INTERIÉRY

 • Návrhy a dispozice interéru
 • 3D vizualizace interiéru
 • Poradenství při realizaci interiéru
 • Desing a realizace nábytku ve spolupráci s truhlářem
 • Návrh interiéru rodinných domů

PROJEKTY STAVEB

 • Architektonická studie stavby včetně hmotové 3D vizualizace
 • Pasport stavby
 • Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a ohlášení stavby
 • Inženýring při stavebním řízení

VIZUALIZACE

 • Hmotové 3D modely
 • Fotorealistické vizualizace

PROJEKTY STAVEB

Architektonická studie

Před samotnou stavbou nejprve důkladná analýza potřeb a přání investora, který chce rodinný dům stavět. K tomu slouží architektonická studie stavby, která zohledňuje všechny vstupy investora a možnosti popř. omezení lokality. Zpravidla vzniká v rámci konceptu stavby několik variant, nejlepší varianta je pak rozpracována ve finální architektonické studii. AS obsahuje dispozice všech podlaží objektu, půdorysy s rozměry, řezy a pohledy navrženého objektu, dále 3D vizualizace hmotového řešení včetně barevného řešení fasád. AS slouží jako vstupní podklad pro následující stupeň projektové dokumentace.

Projektová dokumentace

Veškerá stavební dokumentace je zpracovávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
• pasport stavby (dokumentace skutečného provedení stavby)
• projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)
• projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a ohlášení stavby
• projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Zpracovaná dokumentace je kompletním podkladem pro stavební řízení a obsahuje všechny potřebné součásti – stavební část, statickou část, elektroinstalaci, vytápění, zdravotně-technické instalace, PBŘ atd.. Spolupráce s autorizovanými inženýry všech profesí.

Inženýrská činnost

Součástí fáze zpracování dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby je rovněž veřejnoprávní projednání, ukončené vydáním příslušného správního rozhodnutí.
Nabídka pro investora zahrnuje zajištění všech potřebných vyjádření a vyřízení stavebního povolení.