Nabízené služby

INTERIÉRY

 • Návrhy a dispozice interéru
 • 3D vizualizace interiéru
 • Poradenství při realizaci interiéru
 • Desing a realizace nábytku ve spolupráci s truhlářem
 • Návrh interiéru rodinných domů

PROJEKTY STAVEB

 • Architektonická studie stavby včetně hmotové 3D vizualizace
 • Pasport stavby
 • Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) a ohlášení stavby
 • Inženýring při stavebním řízení

VIZUALIZACE

 • Hmotové 3D modely
 • Fotorealistické vizualizace

SLUŽBY A PRÁCE ARCHITEKTA

Výsledkem mé práce je projekt navržený přesně na míru investora. S investorem proberu jeho potřeby, očekávání, životní styl i plány do budoucna, zjistím jeho vkus, záliby a potřeby. Navrhnu prostor nebo objekt tak, aby se v něm investor cítil dobře a byl příjemný k bydlení na celý život.

Jako architekt vidím všechny stavební souvislosti a možnosti daného objektu, pozemku, místa a jeho okolí a tyto všechny faktory kombinuji s požadavky investora pro nejlepší možný výsledek.

S investorem proberu samozřejmě i jeho nápady ohledně řešení, takže sám investor bude též součástí tvůrčího procesu.

Jako architekt mám cenné zkušenosti, které investorovi mohou ušetřit spoustu zbytečně utracených peněz za odstraňování problémů, které se na stavbě vyskytnou, jelikož se neřešily před zahájením realizace.

Vše důležité do detailu vymyslím, zpracuji návrhy, vizualizace a projekt tak, aby  vše bylo připraveno pro samotnou realizaci.

Individuální projekt RD versus Typový projekt

Typové projekty rodinných domů v žádném případě nezohledňují potřeby investora, protože vznikají bez jeho účasti a jsou navržené na neurčitou lokalitu. Individuální návrh rodinného domu zpracovaný architektem vychází z představ a požadavků investora s ohledem na možnosti dané parcely. Formou konzultací a připomínek v rámci zpracování architektonické studie a následné projektové dokumentace se investor stane aktivním spolutvůrcem svého rodinného domu. Náklady investované do individuálního projektu rodinného domu jsou nejlepší investicí, kterou můžete pro svůj vysněný domov udělat.